ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกของนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สมาชิกเทคโนฯ รุ่น 9ชื่อ : นายเกรียงไกร สุขสัมฤทธิ์
ชื่อเล่น : เอก
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1226680
E-mail :
eakza_33@hotmail.com
G-mail :
Facebook : เกรียงไกร สุขสัมฤทธิ์
Blog :

ชื่อ : นางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์
ชื่อเล่น : หญิง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 86 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9374610
E-mail :
yingza1948@hotmail.com
G-mail :
yingza1948@gmail.com
Facebook :
หมูน้อยกะหมูอ้วน
Blog :
http://profileyingza.blogspot.com/ชื่อ : นางสาวบูรณา มาลา
ชื่อเล่น : กิ๊ฟ
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4257313
E-mail :
Burana_Gif@hotmail.com
G-mail :
Facebook :
Gif Burana
Blog :
ชื่อ : นางสาวศิราณี ฉิมอ่อง
ชื่อเล่น : โอ๋
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
o.mio2009@hotmail.com
G-mail :
Facebook :
Blog :
ชื่อ : นายธนภัทร ไชยสิทธิ์
ชื่อเล่น : เอก
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
eakzajang@hotmail.com
G-mail :
Facebook :
Blog :